Icke-publik laddning

Den här informationen är riktad till dig som vill söka stöd för icke-publik laddning för transportfordon i den egna verksamheten, till exempel laddstationer för ett åkeris egna lastbilar. Bidrag till personbilsladdning för boende och anställda söker du via ”Ladda bilen”.

Icke-publik laddstation för andra fordon än personbilar, i transportföretag m.m.

Laddstationer för till exempel lastbilar i den egna verksamheten hos logistikföretag eller åkerier räknas som icke-publik laddning. Stöd kan beviljas till icke-publik laddning om de är till för andra fordon än personbilar samt om de syftar till att minska utsläpp inom den egna verksamheten.

Stöd kan beviljas för investering i likströmsladdning (DC), avsedd för transportfordon, skåpbilar eller motsvarande transportfordon som används i den egna verksamheten.

Icke-publik laddning för boende och anställda

Klimatklivet får inte ge stöd till icke-publik laddning av personbilar för boende och anställda som omfattas av bidragsformen ”Ladda bilen” som också hanteras av Naturvårdsverket. Sådana åtgärder hänvisas istället dit.

Ladda bilen

Underlag för utsläppsberäkning

För bedömning av beräknad utsläppsminskning behövs uppgifter om vilket bränsle som ersätts, bränsleförbrukning, körsträckor, förväntad användning av laddningsstationen och underlag som styrker dessa antaganden.

Möjligt stöd till icke-publika laddstationer

Den maximala andelen stöd från Klimatklivet till laddstationer i egen verksamhet påverkas av företagets storlek. Exempelvis kan den som räknas som stort företag enligt EU:s statsstödsregler som mest beviljas 40 procent. Som mest kan 50 procent av investeringskostnaden beviljas för icke-publika laddstationer.

Så mycket stöd kan du få