Fordon

Här finns särskild information om vad ansökan om stöd till fordon ska innehålla.

Redovisa tidplan

Beskriv när beställning och leverans planeras och när i tid som kostnaderna beräknas uppstå.

Styrkt merkostnad

Tydliggör vad som är merkostnaden, det vill säga kostnadstillägget för klimatinvesteringen. För en investering i en ny biogaslastbil utgör skillnaden mellan en ny ”fossil lastbil” och en ny biogaslastbil merkostnaden. Stöd kan ges till en procentsats av merkostnaden.

Styrk merkostnaden till exempel med hjälp av offerter för de olika fordonstyperna, det vill säga offert för samma eller motsvarande fordonsmodell som drivs med fossilt bränsle respektive offert för det fordon som ansökan gäller (exempelvis offert för en diesellastbil tillsammans med offert för samma fordonsmodell som drivs av fordonsgas).

Körsträcka, bränsleförbrukning och livslängd

För att beräkna utsläppsminskningen är körsträckan en viktig del som du ska kunna styrka. Bifoga därför körjournal för det fordon som det nya fordonet ska ersätta. Om körjournal saknas måste beräknad körsträcka styrkas på annat sätt.

Redovisa även bränsleförbrukningen (liter/mil) för det konventionella fordonet. Bifoga gärna underlag som styrker nuvarande bränsleförbrukning.

Du ska också ange fordonets förväntade livslängd utifrån leverantörens uppgifter och den förväntade körsträckan.

Gasblandning för gasfordon

Ange förväntad procentuell gasblandning av natur- och biogas för flytande fordonsgas (LNG/LBG) eller komprimerad fordonsgas (CNG/CBG). Bifoga om möjligt underlag som styrker den förväntade sammansättningen, exempelvis vid tillgång till 100 procent egenproducerad biogas.