Energikonvertering

Särskild information om vad en ansökan om stöd för att byta energikälla ska innehålla.

Beskrivning av scenarier

Beskriv tydligt dagens situation och hur en framtida lösning skulle se ut om stöd beviljas. Förklara även vad som händer vid uteblivet stöd - om situationen blir oförändrad eller om en alternativ lösning planeras. 

Skick på nuvarande lösning

Beskriv skicket på nuvarande anläggning. Om en panna byts ut ska det framgå om pannan är i bruksskick eller ej.

Underlag för energiförbrukning

Nuvarande energiförbrukning ska styrkas. Godtagbara underlag är exempelvis oljefakturor. Finns detta inte att tillgå ska energiförbrukningen förklaras tydligt på annat sätt. Beskriv även vad energin används till, om det exempelvis gäller uppvärmning av en fastighet eller en industriprocess.

Utökad verksamhet

Vid utökning av verksamheten, det vill säga om mer energi krävs efter investeringen jämfört med nuläget behövs information om varför utökningen ska ske samt omfattningen. Beskriv utökningen så tydligt som möjligt och styrk beräkningarna. Utökningar som ligger till grund för utsläppsberäkningar godtas inte utan underlag som bekräftar dem.