Biogasproduktion

Söker du stöd för biogasproduktion behöver du ta med följande i din ansökan.

Tillgång till substrat

Tillgången till substrat avgör hur mycket biogas som kan produceras. Det är därför viktigt att styrka tillgången till substrat. Det kan du göra genom avsiktsförklaring, epostkonversation eller annan dokumentation där leverantör, substratmängd och typen av substrat framgår.

Avsättning för biogasen och producerad volym

En viktig del i utsläppsminskningen är att all den producerade biogasen används. Du behöver kunna styrka att det finns avsättning för biogasen. Det kan styrkas med avsiktsförklaring, e-postkonversation eller annan dokumentation som styrker att det finns köpare av biogasen för den volym som ska produceras.

Beskriv beräknad produktionsvolym initialt när anläggningen är driftsatt. Produktionstakten behöver framgå i ansökan, dvs. vilken produktionsvolym som beräknas varje år under livslängden. Om maximal produktion beräknas kunna ske från produktionsstart behöver det motiveras i ansökan.

Tillkommande intäkter

Redovisa eventuella andra intäkter än från såld gas, såsom gödselgasstöd eller biogasstöd i lönsamhetskalkylen. Tydliggör dessa poster i kalkylen och vilka siffror som ligger till grund för beräkningen.

Om åtgärden förutom biogas även leder till produktion av biogödsel som ska säljas ska även det räknas med som intäkt i lönsamhetskalkylen.

Tillståndsprocessens påverkan på tidplanen

Processen för eventuellt nytt eller ändrat miljötillstånd ska tas upp i tidplanen för genomförandet. Denna process påverkar tidplanen i hög grad. Det behöver framgå hur åtgärden ligger till med avseende på miljötillståndsprocessen och förväntad tid innan byggnation kan påbörjas.