För dig som vill söka stöd

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet. Här hittar du all information om vad din ansökan ska innehålla.

Gällande ansökningar om publik laddning och tankstationer för vätgas

Tiden för oss att handlägga och fatta beslut om stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer är kort för ansökningar som kommer in under 2021. Det innebär att det är extra viktigt att ansökan är komplett och korrekt.

Senast till och med den 29 januari kan beslut om stöd till dessa åtgärder fattas, därefter gäller andra förutsättningar för stöd. Orsaken är ändringar i EU:s statsstödsregelverk.

Läs mer:

Ansökningar om publik laddning och tankstationer för vätgas behöver vara kompletta

Lämna in din ansökan

När din ansökan är klar lämnar du in den via Länsstyrelsens e-tjänst för ansökningar. Du får en automatisk bekräftelse via mejl om du inte kryssat i att din ansökan ska omfattas av sekretess. Spara ärendenumret som du får i din bekräftelse.