För dig som vill söka stöd

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet. Här hittar du all information om vad din ansökan ska innehålla.

Aktuellt

Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya EU-reglerna för publik tankinfrastruktur för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankinfrastruktur som levererar förnybar vätgas till fordon för transportändamål.

Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

Lämna in din ansökan

När din ansökan är klar lämnar du in den via Länsstyrelsens e-tjänst för ansökningar. Du får en automatisk bekräftelse via mejl om du inte kryssat i att din ansökan ska omfattas av sekretess. Spara ärendenumret som du får i din bekräftelse.