Elektrifiering ger ett kostnadseffektivt bidrag till klimatomställningen

Elektrifiering av luft- och sjöfart är ett område där det finns stor potential att minska klimatutsläppen. Därför ser Klimatklivet gärna fler ansökningar inom det här området, särskilt inom sjöfart, flyg och andra transporter.

En viktig del i samhällsomställningen är att sänka utsläppen inom fartygsnäringen. Det finns en god potential för elektrifiering av farkoster avsedda för korta och medellånga distanser, men även åtgärder inom hamnverksamhet. Det finns också möjligheter när det gäller elektrifiering av färjor och transportfartyg, men även tunga maskiner, inköp av elflyg eller laddinfrastruktur för elflyg.

Eldriven färja i Helsingborg

Vilka kan ansöka?

Företag verksamma inom åkerinäring, luft- och sjöfartsnäring och turism- och fritidsnäring kan söka medel för att genomföra investeringen.

Stödet kan exempelvis gå till:

  • Elektrifiering av färjor.
  • Landanslutning i hamn.
  • Inköp av elflyg.
  • Laddinfrastruktur för elflyg.
  • Publik laddinfrastruktur för lätta och tunga transporter.
  • Icke-publik laddning för egen verksamhet för åkeriföretag.
Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd för grön omställning? Här hittar du samlad information om Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet
Klimatklivets logotyp