Elbilsladdning och laddinfrastruktur

Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket. Till exempel laddstationer för företagets anställda, laddstationer som är öppna för allmänheten eller laddinfrastruktur för tyngre fordon. Bidragen Klimatklivet och Ladda bilen täcker in dessa områden.

Elbilsladdning för företag och organisationer

För elbilsladdning för boende eller anställda, så kallade icke publik, har du möjlighet att söka bidrag från Ladda bilen.

Ladda bilen

Elbilsladdning för allmänheten

Vill du söka bidrag för laddstationer tillgängliga för allmänheten, så kallade publika, är det Klimatklivet som gäller.

För dig som vill söka stöd

Laddning och laddinfrastruktur för andra fordon än personbilar

Det finns möjlighet att söka bidrag för laddstationer eller laddinfrastruktur för andra fordon än personbilar från Klimatklivet. Det kan till exempel vara laddstationer för lastbilar, bussar eller båtar.

För dig som vill söka stöd

Nya regler från Boverket påverkar möjligheten till stöd

Under 2021 har det kommit nya regler från Boverket med krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Reglerna kan begränsa möjligheten till stöd för sådana laddstationer som krävs enligt dessa regler, eftersom de kommer att genomföras ändå, utan stöd.

Mer information om de nya reglerna finns på Boverkets webbplats

Mer information

Energimyndighetens råd inför installation av laddningsstationer:

Laddinfrastruktur (Energimyndighetens webbplats)

Stöd för snabbladdstationer vid större vägar:

Investeringsstöd via Trafikverket (Trafikverkets webbplats)