Elbilsladdning och laddinfrastruktur

Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket. Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur du planerar bygga.

Laddning för boende, företag och organisationer

Om du vill installera AC-laddning för boende i flerbostadshus eller för anställda, har du möjlighet att söka bidrag från Ladda bilen.

  • Tid för ansökningar: när som helst.

Ladda bilen (icke-publik laddning för personbilar)

Laddning för allmänheten

Är du intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten? Då finns möjlighet att få investeringsstöd från Klimatklivet. Sedan februari 2022 ansöker du genom att lämna anbud på laddstationer i det område du vill bygga. De bästa anbuden har möjlighet att få stöd.

  • Nästa tid för ansökningar: 18–29 september 2023.

Klimatklivet (publik laddinfrastruktur)

DC-laddning och laddinfrastruktur för andra fordon än personbilar

Det finns möjlighet att få stöd från Klimatklivet för DC-laddning för fordon i den egna verksamheten, till exempel laddning för lastbilar, bussar eller båtar.

  • Nästa tid för ansökningar: 18–29 september 2023.

Klimatklivet (icke-publik laddinfrastruktur för tyngre fordon)

Mer information

Information från Energimyndigheten om laddinfrastruktur:

Laddinfrastruktur (Energimyndighetens webbplats)

Trafikverkets fakta om laddning och laddbara fordon:

Fakta om laddning och laddbara fordon (Trafikverkets webbplats)

Regler från Boverket om krav på laddinfrastruktur i samband med ny- och ombyggnation:

Boverkets regler för laddning av elfordon (Boverkets webbplats)

Logotyp, EU