Klimatklivet

Bropelare

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Gällande ansökningar om publik laddning och tankstationer för vätgas

Tiden för oss att handlägga och fatta beslut om stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer är kort för ansökningar som kommer in under 2021. Det innebär att det är extra viktigt att ansökan är komplett och korrekt.

Senast till och med den 29 januari kan beslut om stöd till dessa åtgärder fattas, därefter gäller andra förutsättningar för stöd. Orsaken är ändringar i EU:s statsstödsregelverk.

Läs mer:

Ansökningar om publik laddning och tankstationer för vätgas behöver vara kompletta

För vad kan jag söka?

Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet. Det kan vara åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område. Klimatklivet ser positivt på nya innovativa projekt som minskar utsläppen.

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet
Laddstationer

Ansök om stöd för laddinfrastruktur

Funderar du på att bygga laddstationer för företagets fordon eller för allmänheten, läs mer om vilket bidrag du kan söka.

Elbilsladdning och laddinfrastruktur
Elbil som laddas
Klimatklivet

Återbruk sänker betongens klimatavtryck

Slagg från stålverket i Oxelösund ska bidra till att sänka den svenska byggsektorns klimatavtryck.

Återbruk sänker betongens klimatavtryck
Youtube video
1,5▾
miljoner ton CO2e/år

Resultat för Klimatklivet

Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets resultat på olika områden.

Läs om resultaten

Regler för Klimatklivet

Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

Regler för Klimatklivet