Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention

Sverige sammanställer årligen data om svenska utsläpp av klimatpåverkande gaser, i enlighet med klimatkonventionens riktlinjer. Utsläppen redovisas även till EU-kommissionen.

Sveriges växthusgasinventering  beräknas baserat på IPCC:s metodriktlinjer för nationella växthusgasutsläppsinventeringar från 2006. Beräkningarna är justerade för IPCC:s globala uppvärmningspotentialer (Global Warming Potential, GWP) i ett hundraårsperspektiv, som finns publicerade i den fjärde utvärderingsrapporten.

IPCC:s fjärde utvärderingsrapport

Rapporteringsriktlinjer på UNFCCC:s webbplats (pdf)

Rapporteringen över året

Rapporteringen sker enligt de krav som efterfrågas i UNFCCC:s rapporteringsriktlinjer. Rapporteringen består av:

  • National Inventory Report (NIR)
  • Annex
  • Common Reporting Format (CRF)
  • under Kyotoprotokollet tillkommer Standard Electronic Format tabeller (SEF-tabeller).

I National Inventory Report ingår en sammanställning, trender samt information om beräkningar och de metoder som använts för att beräkna utsläppen och upptagen av växthusgaser. Utöver detta tillkommer information som krävs enligt Kyotoprotokollet som till exempel ställningen på registret för utsläppsenheter, utvecklingen för aktiviteterna beskogning, avskogning och skogsbruk och negativa effekter i andra länder av utsläppsminskningar i Sverige (adverse impacts).

I annexen finns ytterligare beskrivningar av beräkningar. CRF är det rapporteringsverktyg där all data för beräkningarna matas in och där samlas även information om Sveriges bokföring under Kyotoprotokollet för sektorn markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Rapporteringen innehåller utsläppen uppdelat på sektorer och upptagen i sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), samt en samt en sammanställning för hela nationen för varje år med start från 1990.

Sveriges och övriga Annex I länders rapporteringar läsa och ladda ner på UNFCCC:s hemsida:

National Inventory Submissions (unfccc.int)

Publicering av utsläppsstatistik

Naturvårdsverket publicerar utsläppsstatistik två gånger varje år. En uppskattning av utsläppen, så kallad snabbstatistik, publiceras under våren för föregående år som ger en indikation på föregående helår.

Dessa uppskattade beräkningar baseras på en förenklad metod. Den slutliga statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats i december som är framtagen enligt UNFCCC:s rapporteringsriktlinjer och sammanställs inför Sveriges rapportering till EU och FN:s klimatkonvention. 

Publiceringsplan

 
  Publiceringsår 2022 Publiceringsår 2023 Publiceringsår 2024
Mitten på juni Uppskattade utsläpp för 2021 (preliminär statistik) Uppskattade utsläpp för 2022 (preliminär statistik) Uppskattade utsläpp för 2023 (preliminär statistik)
Mitten på december Utsläpp för 1990–2021 Utsläpp för 1990–2022 Utsläpp för 1990–2023
15 mars till EU
15 april till UNFCCC
Slutgiltiga utsläpp för 1990–2021 Slutgiltiga utsläpp för 1990–2022 Slutgiltiga utsläpp för 1990–2023