Varför behövs Parisavtalet?

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎mars‎ ‎2024

Jordens medeltemperatur har ökat markant och det beror på mänsklig påverkan, främst genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Parisavtalet är ett viktigt klimatavtal mellan världens länder för att begränsa den globala uppvärmningen.

Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den förändring som sker nu är oroväckande stor och snabb. Den globala medeltemperaturen är numera cirka 1 °C varmare jämfört med perioden 1850–1900. Temperaturökningen leder till allvarliga konsekvenser för både människan och naturen, bland annat i form av fler och svårare naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är tydliga redan idag

Det är svårt att direkt koppla en enskild extrem väderhändelse till pågående klimatförändring, men klimatmodeller visar att sannolikheten för flera extrema vädersituationer, så som värmeböljor, torka och översvämningar ökar i ett varmare klimat. Andra tydliga effekter är att polarisarna smälter och att havsnivån stiger.

Alla länder drabbas av klimatförändringarna, men på olika sätt. I vissa områden kommer levnadsvillkoren försvåras så mycket att människor tvingas på flykt. Världens fattiga länder är särskilt sårbara och tenderar därför att ha särskilt mycket att vinna på att klimatförändringarna dämpas.

I takt med att jordens medeltemperatur stiger ökar risken för att vi passerar så kallade tippningspunkter (tipping points). Detta handlar om abrupta och/eller oåterkalleliga förändringar i jordsystemet, som till exempel att en havsström stannar av eller byter riktning. Ett annat exempel är att permafrosten tinar och att växthusgaser frigörs från den frysta jorden. Ju mer temperaturen stiger, desto större risk för effekter av det här slaget.

Parisavtalet handlar om att begränsa den globala uppvärmningen

Målet är långt under 2 °C, och helst under 1,5 °C, jämfört med förindustriell tid. Parisavtalet handlar också om att öka förmågan att anpassa oss till klimatförändringarnas effekter, och hantera de skador och förluster som uppstår till följd av detta.

Youtube video

Läs mer om Parisavtalet