Hur bidrar världens länder?

Varje land som står bakom Parisavtalet måste lämna in en nationellt beslutad klimatplan. Där anger de sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga mål att hålla den globala genomsnittstemperaturen långt under två grader Celsius och högst en och en halv grad.

De första nationellt beslutade klimatplanerna presenterades av länderna som är parter till FN:s klimatkonvention inför klimatförhandlingarna i Paris 2015. Enligt Parisavtalet ska länderna lämna in en uppdaterad klimatplan vart femte år som en del av Parisavtalets ambitionscykel.

Under COP26 mötet i Glasgow fastställdes det även att länder uppmuntras se över och skärpa sina utsläppsmål till 2030. Enligt beslutet uppmuntras parterna se över sina mål inför COP27 som kommer hållas i Egypten i november 2022.

Nationella klimatplaner

De nationella klimatplanerna ska omfatta mål om landets utsläppsminskningar, men kan också innehålla olika åtgärder inom till exempel klimatanpassningsåtgärder. Det är helt upp till länderna själva att bestämma ambitionsnivå. Parisavtalet anger att ländernas klimatåtaganden ska omfatta högsta möjliga ambition utifrån ländernas kapacitet. En del länder behöver stöd för att nå sina mål. Till exempel finansieringsstöd, kapacitetsuppbyggnad eller tekniköverföring från de länder som har större kapacitet.

Parisavtalet anger att utvecklade länder ska ta ledningen i klimatarbetet genom att anta ambitiösa utsläppsmål för att lämna utsläppsutrymme till utvecklingsländer. Det innebär att utvecklingsländer har en viss grad av handlingsfrihet när det gäller typen av utsläppsmål, men uppmuntras att gradvis att anta mål som liknar de som gäller för utvecklade länder.

Ländernas klimatplaner kan se olika ut. Vissa klimatplaner är längre än andra. En del är utformade efter tabellformat, andra innehåller mer text. Det finns inget fastställt format utan det är delvis upp till länderna själva att bestämma.

Europeiska unionens klimatplan

EU lämnar in en gemensamt beslutad klimatplan som alla länder står bakom. Det innebär EU har beslutat om klimatmål som gäller hela unionen som även Sverige omfattas av. Sverige lämnar därför inte in någon egen nationellt beslutad klimatplan till FN.

UNFCCC tillhandahåller en öppen portal där alla ländernas nationellt beslutade klimatplaner kan läsas och laddas ner helt gratis. Portalen är på engelska och du måste använda engelska sökord. Genom att söka på en part (land eller union) i registret får du upp alla de klimatplaner som parten har laddat upp i portalen.

Sök efter klimatplaner i UNFCCC-registret