Rapportera in påskjuten säl

Har du påskjutit (skadeskjutit) en säl vid licensjakten, ska du senast nästa vardag rapportera detta till Naturvårdsverkets kundtjänst.

I rapporteringen ska det anges: 

  1. var och när sälen påsköts

  2. vilket kön djuret har som påskjutits, om det är möjligt att fastställa

  3. namn, adress och telefonnummer till dig som har påskjutit djuret 

Kontakt