Japansk humle

Japansk humle (Humulus japonicus) är en prydnadsväxt från Japan och Kina som har introducerats till Sverige i handel med trädgårdsväxter.

 

japansk-humle-960x540.jpg

Status i Sverige

Tillfälliga förekomster i svensk natur. Den har tidigare förekommit i trädgårdshandel samt i botaniska trädgårdar och i privat ägo. Arten kan med förväntade klimatförändringar etablera sig i södra och mellersta Sverige och där bli invasiv. 

Japansk humle är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Rapportera fynd av japansk humle

Om du hittar japansk humle i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via

www.invasivaarter.nu

När du rapporterar behöver du skicka med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Hindra spridning av japansk humle i svensk natur

Ta inte in japansk humle till Europa eller Sverige, plantera den inte och förhindra spridning av arten. På mindre ytor är det bästa sättet att ta bort den helt enkelt att dra upp växten för hand, eftersom den har ett ganska litet rotsystem.

Möjliga effekter

Arten bildar täta bestånd och konkurrerar med inhemsk vegetation om plats och solljus. Genom att den kan bilda täta bestånd kan den begränsa möjligheten att använda rekreations- och naturområden.

Hur kan den komma hit och hur sprider den sig?

Japansk humle är en prydnadsväxt från Japan och Kina som har introducerats till Sverige i handel med trädgårdsväxter.

Hur känns den igen?

Japansk humle är en ettårig klättrande lian, lik vanlig humle, men med mer elliptiskt tillspetsade blad. Enskilda skott kan bli upp till fem meter långa.

Hur och var lever den?

Arten är ursprunglig i sydöstra Asien och är införd till Nordamerika och södra Europa. Arten odlas sällsynt i Sverige och är utanför odling känd från två moderna fynd på komposthögar.

Mer information