Säkerhet i fjällen

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverkets mål med fjällsäkerhetsarbetet innebär att det ska finnas goda förutsättningar för säkra och trygga vistelser i fjällen och att förebygga olyckor och tillbud. Vi vänder oss till alla som verkar i eller besöker svenska fjällen oavsett om det är i yrket eller på fritiden.

Naturvårdsverkets har flera uppdrag och ansvarsområden kring fjällsäkerhet.  

För att underlätta samordning och för att fjällsäkerhetsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt finns Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd där ett 20-tal myndigheter och organisationer ingår. I arbetet ingår även att informera, kommunicera och utbilda om fjällsäkerhet samt att stödja forskning och utvecklingsarbete inom området, 

Vi är också huvudman för ett lavinprognosprogram som inkluderar lavinprognoser och lavinutbildningar. 

Naturvårdsverket har två webbplatser som handlar om fjällsäkerhet. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du kunskap och goda råd, som hjälper dig att färdas tryggare och säkrare i fjällen. På lavinprognoser.se får du dagliga prognoser för sex populära fjällområden. 

Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket och består av representanter för organisationer och myndigheter med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet.  

Fjällsäkerhetsrådet på sociala medier

Svensk expertis om fjällsäkerhet

På fjallsakerhetsradet.se finns information om olika aktiviteter, förberedelser och utrustning, väder och prognoser. Här kan du också skapa ett färdmeddelande inför din fjälltur.

Besök Fjällsäkerhetsådets webbplats
Skoter i solnedgång

Lavinprognoser

På webbplatsen lavinprognoser.se publiceras dagliga bedömningar av lavinfaran i de svenska fjällen. Här finns bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden; västra Härjedalsfjällen, södra Jämtlandsfjällen, södra Lapplandsfjällen, västra Vindelfjällen, Kebnekaisefjällen samt Abisko/Riksgränsfjällen. Datainsamlingen till prognoserna sker genom ett samarbete mellan en rad aktörer i svenska fjällvärlden, samt med andra myndigheter. 

Syftet med lavinprognoserna är att ge relevant, tillförlitlig och användbar information om var och när det är lavinfarligt till människor som vistas i svenska fjällen. Enskilda personer såväl som organisationer ska kunna använda prognoserna som ett pålitligt för säkrare beslut på fjället.

Bedömningarna av lavinfara bygger på analyser av fältobservationer och högupplösta väderprognoser från SMHI. Lavinprognoserna publiceras varje dag klockan 18.00 från mitten av december till mitten av maj. 

Lavinprognoser på sociala medier

Lavinprognoser i svenska fjällen

På lavinprognoser.se publiceras dagliga bedömningar av lavinfaran i de svenska fjällen.

Besök lavinprognosers webbplats
Fjällbrant landskap

Nationella Snöskoterrådet (tillfälligt inte nåbar)

Lavinutbildningar, www.svelav.se