Springande barn på äng

Friluftslivets värden

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse som är individuell och skapar värde på olika sätt, för olika människor.

Friluftsliv för alla

Så många som möjligt ska ha nära till naturen – oavsett vem man är och var i Sverige man bor. Allemansrätten är en viktig förutsättning för friluftsliv. Den stödjer möjligheterna och tydliggör skyldigheterna för människors vistelse i naturen. 

Sveriges friluftsmål

Vad är friluftsliv?

Vad friluftsliv är och vad det omfattar varierar och väcker olika associationer för olika människor. I naturmötet uppstår en upplevelse som är individuell och skapar värde på olika sätt, för olika människor. I Naturvårdsverkets arbete utgår vi från definitionen: 

"Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling." 

Brett friluftslivsarbete med gemensamma budskap

I texterna som följer sammanfattas betydelsen av friluftslivet och de kan användas som argument för att utveckla arbetet med friluftsliv. 

Seminarier om friluftsliv

Det här är en serie filmer för dig arbetar med friluftsliv och som vill fördjupa dig.