Tillsammans stoppar vi svinpesten

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige, men förekommer i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön samt i kött och charkvaror (exempelvis kallrökt korv eller skinka) från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Om virussmittade matrester hamnar i naturen kan sjukdomen spridas. 

Ett utbrott av ASF skulle få stora konsekvenser och kan vara mycket kostsam att bekämpa. Vid ett fall hos vildsvin spärras det område av där vildsvinen har rört sig. Jordbruksverket inför restriktioner för tillträde och aktiviteter i detta område för att minska riskerna för smittspridning. Det kan ge kännbara effekter på verksamheter som normalt bedrivs i det drabbade området så som friluftsliv, svamp- och bärplockning, turism, sportevenemang med mera. 

Kasta inte dina matrester i naturen och hjälp till att sprida information

ASF är inte farligt för människor men spridningen av ASF påverkas i stor utsträckning av människors ageranden på olika sätt. För att minska risken för introduktion av ASF i Sverige finns det flera saker alla som besöker naturen kan göra. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen. 

Du som är ute i naturen kan hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tänka på följande:

  • Ta med skräp och matrester hem – kasta inget i naturen. Ta med en påse i packningen för att ta med skräp och matrester hem.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Afrikansk svinpest ett växande hot – viktigt hålla Sverige fortsatt fritt (Jordbruksverkets pressrum)

Hitta och ladda ner informationsmaterial om ASF på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om ASF på SVA:s webbplats

Youtube video