Minska mängden avfall

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Sveriges avfallsmängder behöver minska. Här kan du läsa om åtgärder, erfarenheter och exempel för att minska avfall.

När avfallsmängderna minskar reduceras också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp och avfallshantering sjunker för både hushåll och verksamheter.

Verksamheters ansvar

Verksamheter har ansvar för att designa, tillverka, köpa in och sälja produkter som är designade för att användas länge, som inte innehåller farliga ämnen och är möjliga att reparera och uppgradera. När de är uttjänta ska de kunna plockas isär och enkelt materialåtervinnas.

Cirkulär ekonomi

Kommunernas ansvar för avfallsförebyggande

Kommunerna är skyldiga att ha en avfallsplan med åtgärder för att förebygga och hantera avfall. 2020 utökades kommunernas ansvar för avfallsförebyggande till att också innefatta skyldighet att lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder och skyldigheten att underrätta Naturvårdsverket om avfallsförebyggande åtgärder.

Den enskilda kommunen har kännedom om lokala förhållanden och stora kontaktytor till invånarna och har därför stora möjligheter att informera om åtgärder som minskar hushållens avfall. Informationen kan inkluderas i löpande information som redan ges av kommunen men också genom att göra särskilda mer uppsökande informationssatsningar.

Läs mer om exempel på information i befintliga kanaler och på särskilda informationsinsatser om avfallsförebyggande åtgärder i rapporten Åtgärder för att förebygga avfall.

Framgångsfaktorer och missuppfattningar

Det finns ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med information om avfallsförebyggande åtgärder. Det handlar bland annat om att göra det konkret, visa på vinsterna, påminna där aktiviteter kan utföras och synliggöra avfallet. I rapporten beskrivs fler framgångsfaktorer. Dessutom ges svar på några vanliga missuppfattningar om avfallsförebyggande åtgärder.

Andra styrmedel och åtgärder för att förebygga avfall

Information som ensamt styrmedel ger begränsad effekt. Därför är det bra att kombinera information med andra styrmedel och åtgärder för att minska avfallsmängderna. Avfallstaxan, allmännyttiga bostäder, näringslivsutveckling, insamlingstjänster och ytor för återbruk är några exempel på styrmedel och åtgärder som kan användas.

Rapport

Åtgärder för att förebygga avfall

Naturvårdsverkets rapport med kunskap, erfarenheter och lärande exempel som kan användas när kommuner, länsstyrelser och andra aktörer arbetar för att förebygga avfall i hushåll och verksamheter.

Till rapporten (pdf 5 mb)
Man och kvinna på picknick vid strand, Gotland

Så kan privatpersoner bidra

För många produkter sker den största miljöpåverkan när den tillverkas. Innan vi köper en produkt bör vi alltså fundera en extra gång över om vi verkligen behöver den. Att förlänga livslängden genom att ersätta engångsartiklar med flergångsprodukter, återanvändning, reparation eller förbättrad produktkvalitet är också viktigt för att minska miljöpåverkan.

Släng inte elavfall i soporna

Uttjänta elprylar ska lämnas in till återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall. När du köper elutrustning får du också lämna in en motsvarande förbrukad produkt till butiken.

Elavfall

Minska ditt avfall – fem enkla

Med de här fem enkla åtgärderna minska du ditt avfall avsevärt.

 • Sätt upp en Reklam nej tack-skylt på brevinkastet.
 • Använd flergångskasse när du handlar.
 • Köp kaffe i flergångsmugg.
 • Välj flergångspåsar när du handlar frukt och grönt.
 • Ersätt hushållspapper med slaskskrapa och tvättbara disktrasor och tvättlappar.

Information om åtgärder för att minska ditt avfall, sorteringsguider, råd och var du kan lämna avfall och återvinning hittar du hos din kommun.

Hitta din kommun (skr.se)

 • Minska matsvinnet genom att bland annat planera måltider och inköp efter vad som finns hemma, hålla 4 °C i kylen, hålla ordning i kyl, frys och skåp, lukta, smaka och känna istället för att slänga sådant som passerat bäst före-datum och använda rester.
 • Minska förpackningsavfall: använd flergångskasse, flergångspåse, flergångslåda, flergångsmugg, välj kranvatten istället för buteljerat vatten, handla i lösvikt med mera.
 • Ersätt engångsmaterial med flergångsprodukter, till exempel engångsfolie med bivaxfolie, hushållspapper med tvättbar disktrasa, tvättlapp och slaskskrapa, engångsblöjor med tygblöjor, värmeljus med flergångskopp istället för engångskopp.
 • Tacka nej till reklam i brevlådan
 • Säg upp tidskrifter och gratistidningar du inte läser.
 • Välj begagnade kläder, skor och textilier och använd dem längre tid.
 • Låna böcker eller läs dem elektroniskt istället för att köpa nya.
 • Välj begagnade möbler, inredning, leksaker och fritidsprylar.
 • Behåll kök- och badrumsinredning längre.
 • Vårda, klä om och reparera möbler och prylar.
 • Dela eller hyr verktyg och redskap.
 • Behåll dator och mobiltelefon längre.
 • Välj att ha färre elprodukter.
 • Sköt om TV, diskmaskin, tvättmaskin, kyl, dammsugare mm så de håller längre.

Avfallshierarkin som styr EU:s och Sveriges beslut och prioriteringar om avfall säger att avfall i första hand ska förebyggas. Att förebygga avfall innebär att vidta åtgärder innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och syftar till att minska avfallets mängd, miljöpåverkan och farlighet (15 kap. 2 § miljöbalken). 

Relaterade sidor

Naturvårdsverket har tagit fram mer vidareförmedlingsmaterial till kommunerna som stöd i arbetet med att informera hushåll om avfallsförebyggande åtgärder. De hittar du bland annat på våra webbsidor om hållbar textilkonsumtion och matsvinn.