Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta

För avfallsområdet finns det en omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vad vi behöver prioritera och sträva efter i Europa finns avfallshierarkin.

Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i första hand ska förebyggas. Om det ändå uppstår avfall ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

avfallhiearkin-2021-11-04.svg

Bildtext: Illustration över EU:s avfallshierarki

Det här betyder de olika stegen i avfallshierarkin