”Övergivna” sälkutar

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Undvik att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna runt syd- och västkusten – honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land.

Undvik alltid att störa djurungar som du ser ute i naturen. Även om de ser ut att vara ensamma och övergivna finns föräldrarna oftast i närheten utan att visa sig. Ett undantag kan vara en gråsälskut långt upp på land. 

Gråsälskutar 

På våren överger gråsälshonorna sina kutar. Kutarna ska då försöka klara sig på egen hand. De kan dyka upp på lite oväntade platser, ibland till och med långt upp på land. Det är tillåtet att efter tillstånd från jakträttshavaren flytta dessa till närmaste kuststräcka och släppa dem där. Men om kuten är nära stranden ska du låta den vara där den är. Om kuten är uppenbart sjuk – kontakta polis eller jakträttshavare. 

Döda sälar rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet, 08-519 551 44. 

Naturhistoriska riksmuseets information om döda sälar 

Knubbsälskutar 

På sommaren är det inte ovanligt att se knubbsälskutar längs stränderna från Kalmar län runt hela syd- och västkusten. Honan kommer dit och ger di ibland, men efter hand överger hon kuten, som då ska klara sig själv. Undvik att störa kuten. Om du hittar en död säl bör du rapportera det till Naturhistoriska riksmuseet, 08-519 551 44.