Orm på tomten

Granskad: ‎den ‎4‎ ‎september‎ ‎2023

Solen lockar fram ormarna ur deras gömställen. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. Alla andra ormar är ofarliga.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. 

Undantag för orm på tomten 

Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Flytta ormen 

Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Ett sätt att fånga ormen är att med hjälp av en lövräfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken. 

Om du är osäker på hur man handskas med ormar kan du fråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om de känner till personer som kan hjälpa till med att flytta ormar. 

Gör tomten orm-ovänlig 

Det säkraste sättet att göra tomten ormfri är att se till att den inte är attraktiv för ormarna. 

Du kan till exempel: 

  • ta bort rishögar 
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder 
  • kontrollera näten för källarventiler 
  • hålla gräset kortklippt 
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen. 

Huggormen är ett nyttigt djur som håller efter sorkar och möss. Den kan vara obehaglig att ha på tomten om där finns småbarn och hundar, men annars bör den lämnas i fred. 

Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den. Långbyxor ger ett visst skydd mot ormbett. 

Om du blir biten av en huggorm 

Ta det lugnt! Ingen panik! 

Vila och håll den bitna kroppsdelen så stilla som möjligt, lägg dig gärna ner. 

Lämna bettstället helt i fred. Sug, skär eller kläm inte. Använd inget avsnörande förband. 

Kontakta alltid sjukhus eller vårdcentral om du har blivit biten av en orm. 

Särskilt allvarligt är det 

  • vid bett på bålen, halsen eller huvudet 
  • om ett barn, en gravid kvinna eller en äldre person blivit biten. 

Det är inte säkert att du får några reaktioner om du blir biten av en huggorm. Det kan i så fall bero på att inget gift har sprutats in. Men oftast svullnar det bitna stället, blir ömt och så småningom missfärgat. 

Efter ett kraftigt bett kan du få värk och svårt att sova ett par nätter. Ibland får en ormbiten svårare att röra lederna närmast bettstället under några veckor. Får du sådana starka reaktioner ska du alltid behandlas på sjukhus. 

Ring Giftinformationscentralen 

Giftinformationscentralen informerar och ger råd om förgiftningar. Den nås dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00 eller via 112. 

Om huggormsbett, Giftinformationscentralen 

Om huggorm, Naturhistoriska riksmuseet