Fågelungar

Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge som ser övergiven ut, lämna kvar den på platsen. Föräldrarna är förmodligen i närheten.

Du kan försöka att hitta boet för att sätta tillbaka ungen, men det kan vara mycket svårt att hitta rätt bo. Alla fåglar är fridlysta och du får själv inte ta hand om oskadade eller övergivna vilda djur och fåglar.

Om du behöver råd kan du kontakta viltrehabiliterare i ditt län.

Inget bröd

Tänk på att inga fågelungar kan födas upp på bröd.

Klappa inte

Klappa inte fågelungar, ditt hudfett förstör fågeldunets vattenavstötande skydd. Fågelungar kan också ha parasiter av olika slag, till exempel loppor och kvalster. Därför ska du tvätta händerna om du tagit i en fågelunge.

Fågelbon

Fågelbon kan normalt inte flyttas. Låt bli nedfallna bon.

Duvor

Duvungar lämnar ofta boet innan de kan flyga. De kan sitta vid eller under en buske, stenmur eller vägg i några dagar. Föräldrarna matar dem där.

Änder

Föräldrarna är förmodligen i närheten. Låt ungen vara och gå därifrån.

Gök

Göken lägger sina ägg i andra fåglars bon. Gökungen matas av fosterföräldrarna till vuxen ålder, men det kan mer se ut som om göken mobbas än matas. När ungen vill ha mat kallar den. Låt fosterföräldrarna göra jobbet.

Fasan

För att rädda fasankycklingar som ser övergivna ut ska du snarast lämna platsen. Modern finns i närheten och kommer fram när lugn och ro råder.

Kråkfåglar (kråka, kaja, skata och råka)

Ungarna klättrar gärna runt i boträdet innan de lärt sig att flyga. Lyft tillbaka ungar i trädet om de fallit ner: sätt ungen på en lång nedfallen gren, bambukäpp eller rundstav och för upp ungen i trädkronan där den får stiga av på lämplig gren. Ungen är sällan övergiven. Alla kråkfåglar utom råka matar sina ungar som fallit ner på marken. Sätt därför alltid tillbaka råkungar i trädet.

Måsar

Fiskmås och gråtrut häckar ofta på hustak i staden. Ungarna hoppar så småningom ner, även från höga hus. Du kan se dem kila omkring på marken till synes planlöst eller trycka i ett hörn. De är inte övergivna. Föräldrarna finns i närheten och kan försvara sina ungar. Låt ungarna vara och stör dem så lite som möjligt.

Rovfågel- och uggleungar

Ungarna skriker när de är hungriga, men föräldrarna kommer inte fram om en människa är i närheten. Ungarna tystnar oftast när de ser dig. Ungen matas oftast bara några gånger per dygn. För att avgöra om ungen är övergiven bör du ordna en insynsskyddad observationsplats 100 meter från ungen och bereda dig på att vänta.

Om du finner ungen på marken: sätt upp den i närmaste träd eller buske i skydd av grenar, så att kråkor och skator inte ser den.

Svalor

Du kan sätta upp en svalbräda eller svalhylla för att förebygga att svalboet ramlar ner. Lägg försiktigt tillbaka nedfallna svalungar i boet utan att skada dem. Håll handen över ungarna tills de kommit till ro. Var mycket försiktig!

Tornseglare (tornsvala)

Ungarna har vassa klor och kan därför misstas för rovfåglar. När ungen är flygfärdig lämnas den i boet av föräldrarna. Efter några dagar kastar ungen sig ut och lär sig själv att fånga luftplankton (flygande bladlöss). Ibland hinner de inte få ut vingarna och då kan du se dem på marken. Du kan då ta upp fågeln i handen och ”pumpa” upp och ner för att låta den få luft under vingarna. Lyfter den inte då, är den antingen för ung eller så är den sjuk/skadad. 

Trastar

Trastungar har ett hoppstadium när de lämnar boet. De kan inte flyga, utan sitter några dagar under en buske och kallar på föräldrarna när de är hungriga. De hoppar bra, men har svårt att klara angrepp av kråkor, skator och katter. Låt ungarna vara. Håll katten inne dessa dagar!

Vadare (till exempel tofsvipa, strandskata, rödbena)

Föräldrarna är vanligen i närheten och varnar. Ungen ligger då och trycker. Lämna platsen. Klappa inte ungen!