Allemansrätten i skyddade områden

I skyddade områden, som nationalparker eller naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad.

Den mest skyddsvärda naturen i Sverige bevaras långsiktigt genom att till exempel bilda nationalparker och naturreservat. Skydd av värdefull natur bidrar till att alla dess arter inte hotas eller förstörs och ger oss en mängd naturupplevelser - nu och i framtiden.  

I nationalparker äger staten marken medan marken i ett naturreservat kan ingå i såväl ett privat som allmänt ägande. 

De skyddade områdena är också en viktig resurs för friluftsliv och naturturism. I många naturreservat och nationalparker finns leder och anläggningar som underlättar för många att ta sig ut i naturen. Där finns också information om området och vad som kan vara upplevelsevärt och vad som gäller för ett specifikt område. 

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men kan vara begränsad. De områden där allemansrätten kan vara begränsad kan till exempel vara:

  • Nationalparker eller naturreservat.
  • Natura 2000-områden.
  • Naturminnen; naturföremål som särskilt behöver skyddas eller vårdas.
  • Djur- och växtskyddsområden.
  • Kulturminnen och kulturreservat.

I kartverktyget Skyddad natur hittar du information om skyddade områden i Sverige.

Kartverktyget Skyddad natur

Läs mer om skyddad natur

Så gör vi allemansrätt

  • Kolla upp vad som gäller i området du ska besöka innan du ger dig ut.  
  • I vissa områden får du inte elda eller ha med dig hunden.  
  • Att cykla och rida kan vara tillåtet, men ibland bara på markerade leder.  
  • I vissa naturreservat och nationalparker får du inte tälta, eller bara göra det på bestämda platser. 

Vad gäller?

För skyddade områden finns särskilda bestämmelser, föreskrifter, som är till för att skydda områdets värden.

Föreskrifterna gäller alla, markägare och besökare. Föreskrifterna kan se olika ut för olika områden, beroende på vad som krävs för att skydda de värden som finns just där. Det betyder att du som besökare behöver följa föreskrifterna för det enskilda området.

Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, lägga till med båt eller ha med sig hund i området. Cykling och ridning kanske är tillåtet, men bara på markerade leder. Bärplockning är ofta tillåten, även om du ibland bara får plocka så mycket som du kan äta på plats.

Skyltar informerar

Föreskrifterna finns ofta uppsatta på skyltar som för det mesta är placerade vid ingången till ett skyddat område. Många gånger finns också annan information som hjälper dig att hitta och som berättar om områdets natur- och kulturvärden.

Tanken är att du som besökare ska få en intressant och givande vistelse. Då är det viktigt att veta varför området är värdefullt och har skyddats.

Naturum – en port till naturen

Naturum finns över hela Sverige, många gånger ligger de i anslutning till en nationalpark eller ett naturreservat. Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om områdets djur och växter och den geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål, vandringar i trakten och information om allemansrätten; om särskilda hänsyn eller regler finns för det område du befinner dig i.

I naturumen finns ofta utställningar som passar hela familjen. Även temakvällar, film och speciella aktiviteter för barn är vanliga arrangemang.

Hitta till naturum

Läs föreskrifterna

I föreskrifterna för respektive nationalpark kan du läsa vilka regler som gäller. 

Kommunen eller länsstyrelsen kan hjälpa dig med att hitta föreskrifterna för ett visst naturreservat. Länsstyrelsen kan också ge information om när du inte får besöka länets fågel- och sälskyddsområden.

Sveriges nationalparker och dess föreskrifter

Länsstyrelsens webbplats (välj länk och klicka på fliken besöksmål)