Eldning

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter.

Så gör vi allemansrätt

  • Använd en fast grillplats, eller välj grus eller sand som underlag. 
  • Håll koll på elden och släck den helt innan du lämnar. 
  • Krafsa lite i askan för att se så att det inte finns någon glöd kvar. 
  • Eldningsförbud? Ta med dig matsäck som inte kräver eld. 

Elda säkert och på rätt sätt

Det är viktigt att välja en plats för elden där den inte riskerar att sprida sig eller skada mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats. 

Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld.

Elda inte heller direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved. Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med.

Eldningsförbud

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig på innan du tänder elden.

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud. Vid eldningsförbud kan det dock vara tillåtet att grilla på fasta iordningställda eldplatser. Om det är skärpt eldningsförbud är det däremot oftast inte heller tillåtet att grilla på fasta iordningställda grillplatser.

Det är också länsstyrelsen och kommunen som informerar om vad som gäller om eldningsförbud. De informerar också om i vilka områden eventuella eldningsförbud gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och under vilka perioder. 

Ofta kan lokaltidningar och radio, campingplatser, turistbyråer och kommunens räddningstjänst också ge besked om brandrisk och eldningsförbud.

Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda och grilla i skog och mark om brandrisken är stor. I MSB:s app Brandrisk Ute kan du få information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud, samt råd och tips om du planerar att elda och grilla i skog och mark.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

Beslutade eldningsförbud gäller också i nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller för det mesta också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlor i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Lämna inte kvar skräp eller matrester

Det är alltid viktigt att städa upp efter sig och inte lämna skräp eller matrester i naturen. Det är extra viktigt att tänka på för att inte sprida  afrikansk svinpest i Sverige. 

Afrikansk svinpest är virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Viruset överlever länge i naturen, samt i kött och charkvaror från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen är inte farlig för människor men är mycket smittsam för vildsvin och grisar. Därför är det viktigt att inte lämna kvar till exempel skink- eller korvsmörgåsen som ingen åt upp.

Afrikansk svinpest

Information hos andra myndigheter

Här hittar du aktuell information om bland annat eldningsförbud, brandriskprognoser samt informationsfoldrar i flera språk och appar för att hålla koll på brandrisker i skog och mark.

Hitta vidare