Översyn av jakttider

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider har lämnats till regeringen.