Jakttiderna ses över

Naturvårdsverket arbetar med en översyn av Sveriges jakttider. De första ändringsförslagen, paket 1, är ute på remiss. Resten av förslagen, paket 2, bereds fortfarande och kommer att gå ut på remiss i början av 2020.