Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.