Natura 2000-områden

Nätverket med Natura 2000-områden har kommit till för att värna om vissa naturtyper och arter samt deras livsmiljöer.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund