Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Här hittar du vägledning om samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund