Samråd vid ändring av naturmiljön

Om en verksamhet eller åtgärd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Här hittar du vägledning om vad som kan vara en väsentlig ändring av naturmiljön samt stöd för handläggning av en anmälan för samråd.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund