Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall

Vägledning för byggherren som har det yttersta ansvaret för avfallshanteringen.