Vägledningar om invasiva främmande arter

Här finns vägledningar och stöd i arbetet med att förebygga och begränsa spridningen av invasiva främmande arter.

Vägledning

Lagstiftning

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2019Sidansvarig: Ulf Larsson