Om Batterifonden

En stor del av medlen i batterifonden har avsatts för informationsinsatser, insamling och återvinning samt forskning för utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder.