Om Batterifonden

Batterifonderna består av miljöavgifter för bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier som betalats in av batteriproducenter. Fonderna administreras av Naturvårdsverket.