Det totala antalet gällande naturreservat i Sverige uppgick vid årsskiftet 2020–2021 till 5 241 stycken. 4 800 av dessa är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgick vid årsskiftet till 5 010 404 hektar.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2021Sidansvarig: Birgitta Olsson