Sveriges land- och sötvattenyta är 447 000 kvadratkilometer eller 44,7 miljoner hektar. Av den ytan var 15 procent eller 6 522 173 hektar skyddad, enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2020 års slut. Att bilda naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2021Sidansvarig: Olle Höjer