Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2009 mer än fördubblats. Det visar Naturvårdsverkets statistik över anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2021Sidansvarig: Ulrika Hagelin