Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem

Klimatförändringarna kommer att leda till förändringar för den biologiska mångfalden och ekosystemen.