Fakta om klimat

Jordens klimat blir allt varmare och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.