Allemansrätten – vad säger lagen?

Läs om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden som kan leda till rättsliga påföljder. ISBN: 91-620-8161-6