Nordfladdermus och barbastell

Hänsyn vid etablering och drift av vindkraftverk. ISBN 978-91-620-6827-1.