Vindkraft och renar

En kunskapssammanställning. ISBN 978-91-620-6799-1.