Kontrollprogram för vindkraft i vatten

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6741-0.