Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6723-6.