Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6722-9