Kungsörnars påverkan vid vindkraftsetablering Hemområden, biotopval och rörelser

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6589-8.