Fågelundersökning vid Storruns vindkraftanläggning, Jämtland

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6574-4.