Kraftproduktion och miljöopinion

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6571-3.