Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6499-0.