GIS-baserade metoder för att kartlägga fiskars livsmiljöer i grunda havsområden

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6427-3.