Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6413-6.