Flyttande små- och sjöfåglar – en förstudie med lokalradar i Kalmarsund

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 91-620-5568-2.