Klimatklivet – att söka bidrag

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Hantering av slututbetalningar med anledning av Coronaviruset

Just nu prioriteras slututbetalningar av våra klimatklivshandläggare och vi arbetar för att hantera dessa skyndsamt. Eftersom Sverige och omvärlden befinner sig i ett speciellt läge just nu har vi förståelse för att insatser som beviljats stöd från Klimatklivet kan kräva en längre genomförandetid. Om ni behöver längre tid för genomförandet eller har några frågor är ni välkomna att höra av er. Kom ihåg att anmäla eventuella förändringar till oss. 

Ansök om stöd

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.