Klimatklivet

Solnedgång, flygvy över kustlandskap i Skåne

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Logotyp, EU

Frågor och svar om ansökningar 2023

Under höstens ansökningsomgång kommer vi börja handlägga de projekt som har kort genomförandetid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Klimatklivsansökan hösten 2023
Industriarbetare vid port till industrilokal, Stockholm

Kan jag få stöd?

Klimatklivet ger stöd till olika typer av åtgärder som ger hög och varaktig klimatnytta. Det kan vara åtgärder inom jordbruk, transport, industri, återvinning eller ett annat område.

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet
Klimatklivet

Resultat i olika branscher 2022

Genom Klimatklivet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Här kan du läsa om hur det gick inom olika branscher under 2022.

Resultat i olika branscher
Youtube video

Nyheter

Ansök om stöd för laddstationer

Är du intresserad av att bygga laddstationer? Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket.

Om elbilsladdning och laddinfrastruktur
Elbil som laddas
2,6▾
miljoner ton CO2e/år

Samlade resultat för Klimatklivet

Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets samlade resultat sedan 2015.

Samlade resultat sedan 2015

Regler för Klimatklivet

Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

Regler för Klimatklivet